Dụng cụ cầm tay, kim khí, ngũ kim Lục giác chìm Lục giác chìm không đầu, lục giác âm, ốc chí