Dụng cụ cầm tay, kim khí, ngũ kim Lục giác chìm Lục giác chìm đầu trụ