Thiết bị điện, vật tư điện Thiết bị và vật tư điện dân dụng Hộp nhựa ( đế ) & nắp đậy