Thiết bị điện, vật tư điện Thiết bị điện dân dụng Hộp nhựa ( đế ) & nắp đậy