Endo Kogyo được thành lập vào năm 1935 như một nhà sản xuất phương Tây chuyên sản xuất máy móc và thiết bị công nghiệp. Hiện tại thương hiệu này chuyên trong ba lĩnh vực chính: thiết bị xử lý vật liệu, thiết bị cung cấp điện và máy móc môi trường.

Những dòng sản phẩm chính của Endo Kogyo: tay bấm điều khiển 4 nút,  Palang khí,  xe đẩy bằng động cơ khí,  Palang di chuyển bằng tay, Palang khí loại xích đôi...

Một số sản phẩm phổ biến như: Tay bấm điều khiển 4 nút PCS-41BXe đẩy bằng động cơ khí MTH-6.3TĐiều khiển bang bê đan EHL-05TS PCS-1Palăng khí ELF-22,...

Bạn muốn tìm sản phẩm Endo Kogyo ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các thiết bị nâng hạ của Endo Kogyo tại Việt Nam

Endo Kogyo được thành lập vào năm 1935 như một nhà sản xuất phương Tây chuyên sản xuất máy móc và thiết bị công nghiệp. Hiện tại thương hiệu này chuyên trong ba lĩnh vực chính: thiết bị xử lý vật liệu, thiết bị cung cấp điện và máy móc môi trường.

Những dòng sản phẩm chính của Endo Kogyo: tay bấm điều khiển 4 nút,  Palang khí,  xe đẩy bằng động cơ khí,  Palang di chuyển bằng tay, Palang khí loại xích đôi...

Một số sản phẩm phổ biến như: Tay bấm điều khiển 4 nút PCS-41BXe đẩy bằng động cơ khí MTH-6.3TĐiều khiển bang bê đan EHL-05TS PCS-1Palăng khí ELF-22,...

Bạn muốn tìm sản phẩm Endo Kogyo ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các thiết bị nâng hạ của Endo Kogyo tại Việt Nam