Dụng cụ cầm tay, kim khí, ngũ kim Đinh, vít, tắc kê (đinh nở ), rivê Đinh rút nhôm, đinh rive nhôm, rivê