Thiết bị đo lường Đo nhiệt độ, độ ẩm Đầu dò ( sensor, probe )