Thiết bị & vật tư nước, xây dựng Thiết bị phòng tắm Củ sen