Thiết bị & vật tư nước, xây dựng Khóa, phụ kiện Chốt clemon, chốt cremon