Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm Hóa Chất Phòng Thí NghiệmPhosphorus Oxide P2O5 AR 250g XILONG

Giá: Liên hệ

Bột dánh bóng ALUMINUM OXIDE A-12 SHOWADENKO

Giá: Liên hệ

Bột nhựa đúc nóng màu đỏ 112008 Buehler

Giá: Liên hệ

MNSO4 H2O PA 1.05941.0250 MERCK

Giá: 815,000 đ

Nhựa đúc màu đen #135-10005 Allied

Giá: Liên hệ

Nhựa đúc màu trắng #165-10005 Allied

Giá: Liên hệ

Nhựa đúc màu đỏ #135-10015 Allied

Giá: Liên hệ

Axit Sunphuric H2SO4 - 35% China

Giá: Liên hệ

D(-)-Mannitol 1059820500 MERCK

Giá: Liên hệ

Dung dịch kali pemanganat ( KMnO4 ) 1091221000 MERCK

Giá: Liên hệ

Methanol ( CH₃OH ) ≥ 99.9 % 1060091000 MERCK

Giá: Liên hệ

Ethanol ( C₂H₅OH ) 99.99% 1009901001 MERCK

Giá: Liên hệ

Amoni hydroxit 28% 1054231000 MERCK

Giá: Liên hệ

Kali xyanua ( KCN ) 97% 1049671000 MERCK

Giá: Liên hệ

Axit Sulfamic ( H₂NSO₃H ) 99% 1001030250 MERCK

Giá: Liên hệ

Dung dịch chuẩn axit clohydric 0.1N 1481253 HACH

Giá: Liên hệ

Bột selen 99% 1077140050 MERCK

Giá: 2,295,000 đ

Kali Sunphat 99% K2SO4 DUKSAN

Giá: 5,000,000 đ

Natri hiđroxit 97% NaOH CICA

Giá: 565,000 đ

Hạt Hút Ẩm Xanh 7510-1400 DAEJUNG

Giá: Liên hệ

Kali iođua 99.5% 6599-4400 DAEJUNG

Giá: 3,220,000 đ

410 sản phẩm