Băng keo xốp 2M 24x 8M VietnamPackaging

Giá: Liên hệ

Băng keo đục 12x100Y (43+) VietnamPackaging

Giá: Liên hệ

Băng keo trong 12x100Y(43+) VietnamPackaging

Giá: Liên hệ

Băng keo đục TGCN-11624 VietnamPackaging

Giá: Liên hệ

Băng keo trong 24x100Y(43+) VietnamPackaging

Giá: Liên hệ

Băng keo đục 60x100Y (43+) VietnamPackaging

Giá: Liên hệ

Băng keo trong 60x100Y(43+) VietnamPackaging

Giá: Liên hệ

Băng keo đục 48x100Y (43+) Vietnam

Giá: Liên hệ

Băng keo đục 48x80Y (43+) VietnamPackaging

Giá: Liên hệ

Băng keo trong 48x80Y(43+) VietnamPackaging

Giá: Liên hệ

Băng keo đục 48x60Y (43+) VietnamPackaging

Giá: Liên hệ

Băng keo trong 48mmx60y(43+) VietnamPackaging

Giá: Liên hệ

Băng keo đục 48mmx50Y ( 43+) VietnamPackaging

Giá: Liên hệ

Băng keo trong 48x45y Vietnam

Giá: Liên hệ

Băng keo 3M 93015LE 3M

Giá: 760,000 đ

Máy gấp và dán thùng carton tự động WP-5050F

Giá: Liên hệ

Băng keo 2 mặt 300LSE 3M

Giá: Liên hệ

Băng keo sợi thuỷ tinh 1 mặt 0.11mm x 48mm x55m

Giá: Liên hệ

Băng keo đục 48mm x 100y x 0.40mm VietnamPackaging

Giá: Liên hệ

Băng keo vải 45m x 50mm TGCN-14695 VietnamPackaging

Giá: Liên hệ

Băng keo đục 50x50 VietnamPackaging

Giá: Liên hệ

51 sản phẩm