Màng phim, Màng PE quấn pallet dùng tay

Giá: Liên hệ

Máy quấn màng Pallet T1650F China

Giá: Liên hệ

Máy quấn màng Pallet Sial RA-A Smapack

Giá: Liên hệ

Máy quấn màng Pallet SW1.M SIAT

Giá: 119,850,000 đ

Máy quấn màng Pallet Sial SW0 Smapack

Giá: Liên hệ

Máy quấn màng Pallet SW2.BM SIAT

Giá: 142,700,000 đ

Máy quấn màng Pallet F1-EM SIAT

Giá: 118,550,000 đ

Máy quấn màng Pallet Sial WR-100 SIAT

Giá: 185,950,000 đ

Màng phim, Màng PE quấn pallet dùng tay

Giá: Liên hệ

22 sản phẩm