Đế Kẹp VSJM-85 Vertex

Giá: 670,000 đ

Bàn rà chuẩn VH-42 Vertex

Giá: 2,140,000 đ

Mâm cặp bốn chấu không tự định tâm ϕ500

Giá: Liên hệ

Mâm cặp ba chấu tự định tâm ϕ400mm VSC-16A

Giá: Liên hệ

Mâm cặp ba chấu tự định tâm ϕ250mm VSC-10A

Giá: Liên hệ

Mâm Cặp Kitagawa B206 Kitagawa

Giá: Liên hệ

Mũi dao YG6 China

Giá: Liên hệ

Mũi phay kim loại VBB61-6.0 Vertex

Giá: 785,000 đ

Mũi phay kim loại VBB61-4.0 Vertex

Giá: 700,000 đ

Mũi phay kim loại VBB61-2.0 Vertex

Giá: 682,000 đ

Mũi dao CNC TPMN160308 Vertex

Giá: 95,000 đ

Mũi phay kim loại VE125-20 Vertex

Giá: 5,220,000 đ

Mũi phay kim loại VE125-16 Vertex

Giá: 3,540,000 đ

Mũi phay kim loại VE125-14 Vertex

Giá: 3,185,000 đ

Mũi phay kim loại VE125-12 Vertex

Giá: 1,375,000 đ

Mũi phay kim loại VE125-10 Vertex

Giá: 1,050,000 đ

Mũi phay kim loại VE125-8 Vertex

Giá: 760,000 đ

Mũi phay kim loại VE125-6 Vertex

Giá: 442,000 đ

Mũi phay kim loại VE125-5 Vertex

Giá: 442,000 đ

38 sản phẩm