Giá cho lồng ấp nhiệt độ tháp 503I 1-5461-11

Giá: Liên hệ

Khay vi thể 1-5838-15 ASONE

Giá: Liên hệ

Khay 1-5838-14 ASONE

Giá: Liên hệ

Khay 1-5838-13 ASONE

Giá: Liên hệ

Khay vi thể 1-5838-12 ASONE

Giá: Liên hệ

Khay vi thể 1-5838-11 ASONE

Giá: Liên hệ

Bộ khóa cửa 1-6684-11 ASONE

Giá: Liên hệ

Giá ,kệ cho tủ 1-6030-01 1-6030-02 ASONE

Giá: Liên hệ

Khay ủ 1-7605-01 ASONE

Giá: Liên hệ

Tủ cấy vi sinh kiểu đứng WI-50 ASONE

Giá: Liên hệ

Tủ ấm kiểu đứng VS-1203P1S ASONE

Giá: Liên hệ

Lồng ấp kiểu đứng VS-1203S ASONE

Giá: Liên hệ

Giá kệ cho tủ IC-150MA 1-5421-51 ASONE

Giá: Liên hệ

Tủ ấm dạng đứng IC-150MA ASONE

Giá: Liên hệ

Tủ ấm PIC-100 ASONE

Giá: Liên hệ

Tủ ấm kiểu đứng EIP-700B ASONE

Giá: Liên hệ

Tủ ấm kiểu đứng EIP-600B ASONE

Giá: Liên hệ

Tủ đựng hóa chất SU-3LE ASONE

Giá: Liên hệ

Tủ đựng hóa chất SU-5E ASONE

Giá: Liên hệ

Tủ đựng hóa chất SU-3E ASONE

Giá: Liên hệ

Tủ đựng hóa chất SU-1 ASONE

Giá: Liên hệ

Tủ đựng hóa chất GM-3E ASONE

Giá: Liên hệ

Tủ đựng hóa chất SS-099MG ASONE

Giá: 53,750,000 đ

Tủ đựng hóa chất 1-8252-04 ASONE

Giá: 39,550,000 đ

Tủ đựng hóa chất SQW-990S4 ASONE

Giá: 76,550,000 đ

Tủ sấy có van RD-240V 2070-02 NIKKO

Giá: Liên hệ

Tủ sấy RD 240 2070-01 NIKKO

Giá: Liên hệ

Bàn trong phòng thí nghiệm SMA-1800 ASONE

Giá: Liên hệ

Bàn trong phòng thí nghiệm SMA-1500 ASONE

Giá: Liên hệ

Bàn trong phòng thí nghiệm SMA-1200 ASONE

Giá: Liên hệ

40 sản phẩm