Chuyên nghiệp & tận tâm

TSI
Sản phẩm: 2

Thông tin thương hiệu

TSI Inc. là nhà lãnh đạo ngành công nghiệp trong việc thiết kế và sản xuất các dụng cụ đo lường chính xác, là đối tác với các tổ chức nghiên cứu và khách hàng trên toàn thế giới.

Những sản phẩm của TSI như: máy đo đa chỉ tiêu khí hậu loại cầm tay 9565,  máy đo đa chỉ tiêu khí hậu loại cầm tay 9565-A...

Bạn muốn tìm sản phẩm TSI ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các dụng cụ đo lường của TSI tại Việt Nam.


Đang cập nhật sản phẩm

0 sản phẩm

2 sản phẩm