Chuyên nghiệp & tận tâm

LS
Sản phẩm: 13

Thông tin thương hiệu


Đang cập nhật sản phẩm

0 sản phẩmKhởi động từ 3 pha LS 22A-3 LS

Giá: Liên hệ

ENCODER H40 - 08 - 1024ZT LS

Giá: Liên hệ

CB khối 3 pha 40A 40A LS

Giá: Liên hệ

CB khối 3 pha 65A LS

Giá: Liên hệ

Biến tần LS SV150IG5A-2 LS

Giá: 16,550,000 đ

Rơ le nhiệt DMP06-SZ LS

Giá: 4,365,000 đ

Rơ le nhiệt DMP60-TZ LS

Giá: Liên hệ

MCCB 3 pha ABN203c LS

Giá: 1,525,000 đ

MCCB 3 pha ABN403c LS

Giá: 3,810,000 đ

MCCB 3 pha ABN803C LS

Giá: 7,736,000 đ

Contactor MC-100A LS

Giá: 2,270,000 đ

Aptomat 3pha ABS53c LS

Giá: Liên hệ

13 sản phẩm