Chuyên nghiệp & tận tâm

Brookfield
Sản phẩm: 38

Thông tin thương hiệu

 Brookfield từ lâu đã được coi là tiêu chuẩn thế giới với những thiết bị đo độ nhớt. Tên Brookfield là đồng nghĩa với chất lượng, độ tin cậy và độ tin cậy. Những dòng sản phẩm hiện có Brookfield cung cấp luôn linh hoạt hơn trong việc giải quyết các nhu cầu lưu biến và kết cấu đo của khách hàng.

Những sản phẩm của  Brookfield như: máy đo độ nhớt PV-100,  máy đo độ nhớt TT-200,  máy đo độ nhớt STT-100,  máy đo độ nhớt VTE,  máy đo độ nhớt VTA,  máy đo độ nhớt AST-100,  máy đo độ nhớt KF30,  máy đo độ nhớt DV2TRV, máy đo độ nhớt KV-100...

Bạn muốn tìm sản phẩm Brookfield ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các máy đo độ nhớt của Brookfield tại Việt Nam


Đang cập nhật sản phẩm

0 sản phẩm

38 sản phẩm