Chuyên nghiệp & tận tâmOring 67x5 TAIWAN

Giá: Liên hệ

Oring 42x5 TAIWAN

Giá: Liên hệ

Máy đóng đai dùng pin Z323-19 China

Giá: 44,200,000 đ

Dây thép φ 1mm Vietnam

Giá: Liên hệ

Kìm siết đai s240 Ybico

Giá: 2,150,000 đ

Dây kẽm SHG 99.995% T5 Vietnam

Giá: Liên hệ

Dây kẽm SHG 99.995% T4 Vietnam

Giá: Liên hệ

Dây thép mạ kẽm Ø 2 mm Vietnam

Giá: Liên hệ

Băng keo vải 45x50mm Vietnam

Giá: Liên hệ

Dây đai PP 15x0.9mm Vietnam

Giá: 290,000 đ

Pallet nhựa TGCN-14374 Vietnam

Giá: 450,000 đ

Băng keo đục 45x50 Vietnam

Giá: Liên hệ

Băng keo đục 50x50 Vietnam

Giá: Liên hệ

Dây đai Pet 12mm Signode

Giá: Liên hệ

Cuộn xe đẩy nhựa DD-1A Signode

Giá: 35,950,000 đ

Bọ sắt có gai 16mm Vietnam

Giá: 50,000 đ

448 sản phẩm