Chuyên nghiệp & tận tâmKìm chết 7WR KTC

Giá: Liên hệ

Kìm cắt cáp thủy lực HHD-40 TLP

Giá: 4,250,000 đ

Kìm ép cos thủy lực TP-420 OPT

Giá: 33,125,000 đ

Kìm bấm cos 95-282 CROSSMAN

Giá: Liên hệ

Kìm chết (Vise Grip) 10WR IRWIN

Giá: 485,000 đ

Kìm chết 4WR VISE-GRIP

Giá: Liên hệ

Kìm cộng lực 42" 04-653 Century

Giá: 436,000 đ

Kìm bấm cos JHTR1719C Molex

Giá: 14,650,000 đ

18" Kìm mở phe HB-450 BLACKHAND

Giá: Liên hệ

Lưỡi cắt L-5560 IDEAL

Giá: 4,215,000 đ

Kìm tuốt dây điện 45-187 IDEAL

Giá: 7,800,000 đ

Kìm tuốt dây PA-07 ENGINEER

Giá: Liên hệ

Kìm bấm coss JHTR-1031C Molex

Giá: 12,130,000 đ

179 sản phẩm