Chuyên nghiệp & tận tâmKìm mỏ nhọn RP-150 Tone

Giá: 353,000 đ

Kìm mỏ nhọn 930-205 ELORA

Giá: 1,465,000 đ

Kìm mũi nhọn GR-150S Fujiya

Giá: 220,000 đ

Kìm mũi nhọn 5'' T - 305S Keiba

Giá: 462,000 đ

6'' Kìm mũi nhọn PSL-150 KTC

Giá: Liên hệ

8'' Kìm mũi nhọn PSL-200 KTC

Giá: Liên hệ

6'' Kìm nhọn TGCN-12647 Goodman

Giá: 96,000 đ

Kìm mở phanh FHB-145

Giá: 620,000 đ

Kìm mở phanh FSB-145 Fujiya

Giá: 525,000 đ

150mm Kìm nhọn 350-150 Fujiya

Giá: 397,000 đ

200mm kìm nhọn 350-200 Fujiya

Giá: Liên hệ

86 sản phẩm