Chuyên nghiệp & tận tâmĐầu dò điện độ TP-K03 TES

Giá: 680,000 đ

Đầu dò nhiệt độ TP-K02 TES

Giá: 680,000 đ

Đầu dò MC-K7307 Sato

Giá: 3,430,000 đ

Đầu dò nhiệt kế MC-K7308 Sato

Giá: 3,880,000 đ

Đầu dò nhiệt độ SK-S102K Sato

Giá: 3,485,000 đ

Đầu dò nhiệt độ SK-S100WK Sato

Giá: 3,290,000 đ

Đầu dò nhiệt độ PCE-707L SHINKO

Giá: 3,710,000 đ

Đầu dò S-313K-01-1-TPC1-ASP Anritsu

Giá: 15,900,000 đ

Đầu dò cho nhiệt kế điện tử

Giá: 3,350,000 đ

42 sản phẩm