Chuyên nghiệp & tận tâmPhosphorus Oxide P2O5 AR 250g XILONG

Giá: Liên hệ

Dầu Chống gỉ WD40 USA

Giá: Liên hệ

NaHCO3 AR500(G) China

Giá: 105,000 đ

Dung dịch chuẩn ST 0.0 ST 0.0 WTW

Giá: 2,500,000 đ

Dung dịch chuẩn ST 1.6 ST 1.6 WTW

Giá: 2,500,000 đ

Dung dịch hiệu chuẩn pH7 TEP 7 WTW

Giá: 1,150,000 đ

Dung dịch hiệu chuẩn pH4 TEP 4 WTW

Giá: 1,150,000 đ

Dung môi trắng TGCN-19076 China

Giá: Liên hệ

Natri Cacbonat TGCN-19036 China

Giá: Liên hệ

Na2HPO4.12H2O TGCN-19035 China

Giá: Liên hệ

77 sản phẩm