Chuyên nghiệp & tận tâmPhosphorus Oxide P2O5 AR 250g XILONG

Giá: Liên hệ

MNSO4 H2O PA 1.05941.0250 MERCK

Giá: 815,000 đ

Dầu silicon KF96-1-50 ASONE

Giá: Liên hệ

Dầu Silicon KF-54 ASONE

Giá: Liên hệ

Axit Phosphoric 7664-38-2 USA

Giá: Liên hệ

Đồng Sunphat CuSO4.5H2O Fischer

Giá: 1,152,000 đ

Kali florua KF.2H2O MERCK

Giá: 4,022,000 đ

Hóa chất cell test Code 114729 MERCK

Giá: 3,245,000 đ

EpoxySet Hardener 145-20020 Allied

Giá: Liên hệ

Nhựa Epoxit #145-20015 Allied

Giá: Liên hệ

Magnesium oxide heavy 1.05867.1000 MERCK

Giá: 1,435,000 đ

266 sản phẩm