Chuyên nghiệp & tận tâm7'' Kìm điện 84-035 STANLEY

Giá: 154,000 đ

Kìm cắt MERRY 57S-125 Other

Giá: 703,000 đ

Kìm cắt MERRY 57S-125 MERCK

Giá: Liên hệ

Kìm cắt MERRY 66S-150 Other

Giá: 807,000 đ

Kìm chết 7WR KTC

Giá: Liên hệ

Kìm cắt FPN-125FS Fujiya

Giá: 405,000 đ

Kìm CT-175 Tone

Giá: 422,000 đ

Kìm mỏ nhọn RP-150 Tone

Giá: 353,000 đ

Kìm cắt cáp thủy lực HHD-40 TLP

Giá: 4,250,000 đ

Kìm ép cos thủy lực TP-420 OPT

Giá: 33,125,000 đ

Kìm bấm cos 95-282 CROSSMAN

Giá: Liên hệ

Kìm chết (Vise Grip) 10WR IRWIN

Giá: 485,000 đ

Kìm chết 4WR VISE-GRIP

Giá: Liên hệ

Kìm cộng lực 42" 04-653 Century

Giá: 436,000 đ

Kềm cắt WG-98308 Rewin

Giá: Liên hệ

Kiềm cắt cáp 63060 Kleintools

Giá: 12,065,000 đ

445 sản phẩm