Chuyên nghiệp & tận tâmMÁY LẮC VORTEX Vortex 4 IKA

Giá: Liên hệ

MÁY LẮC TRÒN KS 501 digital IKA

Giá: Liên hệ

Bếp gia nhiệt RC Velp

Giá: 4,303,125 đ

Máy khuẩy đũa RW 20D IKA

Giá: 16,698,000 đ

Máy khuấy từ RS-4AN ASONE

Giá: Liên hệ

Máy khuấy từ gia nhiệt AREC Velp

Giá: 8,940,000 đ

Máy lắc ZX3 (Vortex) Velp

Giá: 3,720,000 đ

Máy khuấy từ HI200M-2 Hanna

Giá: 4,540,000 đ

44 sản phẩm