Chuyên nghiệp & tận tâmKính lúp có thước 1983-10X Peak

Giá: 1,390,000 đ

Kính Hiển Vi EMZ-5P/10 MeijiTechno

Giá: 32,200,000 đ

Tấm hiệu chuẩn DILITCS30 Dino-lite

Giá: 1,200,000 đ

Máy đo 2D Nikon MM400/L NIKON

Giá: Liên hệ

Kính lúp để bàn 8X SKKL-B 8X Otsuka

Giá: 14,680,000 đ

Kính lúp kẹp bàn ENVL-F 8X Otsuka

Giá: 17,850,000 đ

Kính lúp kẹp bàn ENVL-F 3X Otsuka

Giá: 11,075,000 đ

Bóng đèn TOSHIBA FL20S-W Other

Giá: Liên hệ

Kính lúp để bàn SKKL-D 6X Otsuka

Giá: 11,630,000 đ

Kính lúp để bàn SKKL-D 4X Otsuka

Giá: 8,690,000 đ

Kính lúp kẹp bàn Olight F 3X Otsuka

Giá: 10,900,000 đ

Kính hiển vi 2 mắt XSP-15 China

Giá: 48,800,000 đ

Kính hiển vi XSP-15B China

Giá: 15,430,000 đ

Bóng Đèn MXA23045 - 12V/50W NIKON

Giá: Liên hệ

Kính lúp để bàn ENVL-B 15X Otsuka

Giá: 29,850,000 đ

624 sản phẩm