Chuyên nghiệp & tận tâmMagnesium oxide heavy 1.05867.1000 MERCK

Giá: 1,435,000 đ

Keo hàn Flux ZC-70 ENGINEER

Giá: 865,000 đ

MRS agar Code: 1106600500 MERCK

Giá: 4,073,000 đ

Hóa chất Nabakem DR-747 Nabakem

Giá: 100,000 đ

NaHSO3 8063561000 MERCK

Giá: Liên hệ

NaHSO4 1063520500 MERCK

Giá: Liên hệ

Thuốc thử Phốt Pho 21060-69 HACH

Giá: 1,030,000 đ

Axit nitric 65% 2808 00 00 MERCK

Giá: Liên hệ

Pyridine C5H5N XILONG

Giá: 220,000 đ

Dung môi LINX 1512 LINX

Giá: 195,000 đ

329 sản phẩm