Chuyên nghiệp & tận tâmPotassium iodide 1050430500 MERCK

Giá: Liên hệ

Cloroform 1023951001 MERCK

Giá: Liên hệ

NaHCO3 1063239029 MERCK

Giá: 5,870,000 đ

Na2S2O3•5H2O AR500g China

Giá: 80,000 đ

2-Mercaptoethanol 8057400250 MERCK

Giá: 890,000 đ

2-Mercaptoethanol 8057400005 MERCK

Giá: 570,000 đ

NaCl NaCl China

Giá: 155,000 đ

Dầu silicon KF96-1-50 ASONE

Giá: Liên hệ

Dầu Silicon KF-54 ASONE

Giá: Liên hệ

Axit Phosphoric 7664-38-2 USA

Giá: Liên hệ

Đồng Sunphat CuSO4.5H2O Fischer

Giá: 1,152,000 đ

Kali florua KF.2H2O MERCK

Giá: 4,022,000 đ

Hóa chất cell test Code 114729 MERCK

Giá: 3,245,000 đ

329 sản phẩm