Chuyên nghiệp & tận tâmAcetonitrile 1155001000 MERCK

Giá: Liên hệ

Bộ kit thử sắt HI3834 Hanna

Giá: 520,000 đ

Thuốc thử RE 2.5 RE 2.5 WTW

Giá: 4,875,000 đ

Dung dịch chuẩn ST 0.0 ST 0.0 WTW

Giá: 2,500,000 đ

Dung dịch chuẩn ST 1.6 ST 1.6 WTW

Giá: 2,500,000 đ

Dung dịch hiệu chuẩn pH7 TEP 7 WTW

Giá: 1,150,000 đ

Dung dịch hiệu chuẩn pH4 TEP 4 WTW

Giá: 1,150,000 đ

Thuốc thử Molybden 2439500 HACH

Giá: 2,000,000 đ

Dung môi trắng TGCN-19076 China

Giá: Liên hệ

Phenolphthalein 1072330500 MERCK

Giá: Liên hệ

Natri Cacbonat TGCN-19036 China

Giá: Liên hệ

Na2HPO4.12H2O TGCN-19035 China

Giá: Liên hệ

DẤM CÔNG NGHIÊP CH3COOH MERCK

Giá: Liên hệ

Potassium iodide 1050430500 MERCK

Giá: Liên hệ

Cloroform 1023951001 MERCK

Giá: Liên hệ

325 sản phẩm