Chuyên nghiệp & tận tâmCân điện tử PRACTUM224-1S Sartorius

Giá: 33,700,000 đ

Khúc xạ kế MASTER-BC Atago

Giá: 6,785,000 đ

Khúc xạ kế MASTER-53M Atago

Giá: 2,940,000 đ

Máy đo độ đục SH-2500H China

Giá: 22,135,000 đ

Khúc xạ kế Master-20M Master

Giá: Liên hệ

Máy đo PH để bàn pH 700 EUTECH

Giá: 13,600,000 đ

Máy đo độ đục TURB 2100 WTW

Giá: 58,050,000 đ

Máy đo pH F-71 HORIBA

Giá: Liên hệ

Khúc xạ kế PAL-1 Atago

Giá: 5,200,000 đ

Giá đỡ FA-70A HORIBA

Giá: 3,950,000 đ

456 sản phẩm