Chuyên nghiệp & tận tâmĐĩa Sechchi 3-58- B10 Wildco

Giá: 2,460,000 đ

Ống hút thẳng 20ml Eulab

Giá: 88,000 đ

Buret màu 25ml:0.1 1 0084406P FORTUNA

Giá: 1,560,000 đ

Giá để pipet TGCN-13286 China

Giá: Liên hệ

Ống lọc Advantec No.84 Advantec

Giá: 1,540,000 đ

Ống hút thẳng 10ml Eulab

Giá: 76,000 đ

Ống hút thẳng 5ml Eulab

Giá: 48,000 đ

Ống hút thẳng 2ml Eulab

Giá: 42,000 đ

Ống hút thẳng 1ml Eulab

Giá: 32,000 đ

Ống hút pasteur 3ml 1502 Aptaca

Giá: 298,000 đ

163 sản phẩm