Chuyên nghiệp & tận tâmKính hiển vi E200 NIKON

Giá: Liên hệ

Kính lúp cầm tay L-10 LEAF

Giá: 3,570,000 đ

Kính hiển vi AM4113T5X Dino-lite

Giá: Liên hệ

Kính lúp để bàn 5x LT-86B China

Giá: 1,520,000 đ

Kinh hiển vi AD3713TB Dino-lite

Giá: 16,450,000 đ

Kính hiển vi soi nổi SZM China

Giá: Liên hệ

Kính lúp kẹp bàn LT-86A 8X China

Giá: 2,410,000 đ

627 sản phẩm