Chuyên nghiệp & tận tâm

Pin gauge bộ EP-1A Eisen
Click vào hình lớn để xem ảnh phóng to

Pin gauge bộ EP-1A Eisen

Giá:( 2017-03-31 ) 4,290,000 đ   (Chính sách giá)
Thời gian giao hàng: Có sẵn
Trọng lượng: 0 kg
Địa điểm giao hàng: Tại kho bên mua    (Chính sách giao hàng)
Bảo hành: Liên hệ    (Chính sách bảo hành)

Tel: 08.22.640.640 (Bộ phận kinh doanh Thiết Bị Đo Lường)

Email/skype: doluong@thegioicongnghiep.com - Hotline: 0938.762.061 (Miền Nam)

Email/skype: doluong01@thegioicongnghiep.com - Hotline: 0938.764.061 (Miền Bắc)

Tên sản phẩm: Pin gauge bộ
Model: EP-1A
Thương hiệu: Eisen

DỤNG CỤ CĂN CHUẨN ĐƯỜNG KÍNH LỖ

PIN GAUGE BỘ

MODEL: EP-1A

THƯƠNG HIỆU: EISEN

 

Thông Số Kỹ Thuật

All pin gauges are 58 HRC or harder.

Class-0

Set Range(mm)

Length(mm)

Tolerance

Roundness

Cylindricity

0.20mm ~ 0.99mm

40.00

±0.5μm

0.3μm

0.15μm

1.00mm ~ 10.00mm

50.00

±0.5μm

0.3μm

0.15μm

·    

Class-1

Set Range(mm)

Length(mm)

Tolerance

Roundness

Cylindricity

0.05mm ~ 0.99mm

40.00

±1μm

0.8μm

0.8μm

1.00mm ~ 10.00mm

50.00

±1μm

0.8μm

0.8μm

10.01mm ~ 20.00mm

50.00

±1.5μm

1.3μm

1.3μm

·        Details of series

Set No.

Step(mm)

Set
Size(mm)

Number
of pins

EP-00

0.01mm

0.05 0.06… 0.19 0.20

16

EP-0A

0.01mm

0.20 0.21… 0.49 0.50

31

EP-0B

0.01mm

0.50 0.51… 0.99 1.00

51

EP-1A

0.01mm

1.00 1.01… 1.49 1.50

51

EP-1B

0.01mm

1.50 1.51… 1.99 2.00

51

EP-2A

0.01mm

2.00 2.01… 2.49 2.50

51

EP-2B

0.01mm

2.50 2.51… 2.99 3.00

51

EP-3A

0.01mm

3.00 3.01… 3.49 3.50

51

EP-3B

0.01mm

3.50 3.51… 3.99 4.00

51

EP-4A

0.01mm

4.00 4.01… 4.49 4.50

51

EP-4B

0.01mm

4.50 4.51… 4.99 5.00

51

EP-5A

0.01mm

5.00 5.01… 5.49 5.50

51

EP-5B

0.01mm

5.50 5.51… 5.99 6.00

51

EP-6A

0.01mm

6.00 6.01… 6.49 6.50

51

EP-6B

0.01mm

6.50 6.51… 6.99 7.00

51

EP-7A

0.01mm

7.00 7.01… 7.49 7.50

51

EP-7B

0.01mm

7.50 7.51… 7.99 8.00

51

EP-8A

0.01mm

8.00 8.01… 8.49 8.50

51

EP-8B

0.01mm

8.50 8.51… 8.99 9.00

51

EP-9A

0.01mm

9.00 9.01… 9.49 9.50

51

EP-9B

0.01mm

9.50 9.51… 9.99 10.00

51

EP-10A

0.01mm

10.00 10.01… 10.49 10.50

51

EP-10B

0.01mm

10.50 10.51… 10.99 11.00

51

EP-11A

0.01mm

11.00 11.01… 11.49 11.50

51

EP-11B

0.01mm

11.50 11.51… 11.99 12.00

51

EP-12A

0.01mm

12.00 12.01… 12.49 12.50

51

EP-12B

0.01mm

12.50 12.51… 12.99 13.00

51

EP-13A

0.01mm

13.00 13.01… 13.49 13.50

51

EP-13B

0.01mm

13.50 13.51… 13.99 14.00

51

EP-14A

0.01mm

14.00 14.01… 14.49 14.50

51

EP-14B

0.01mm

14.50 14.51… 14.99 15.00

51

EP-15A

0.01mm

15.00 15.01… 15.49 15.50

51

EP-15B

0.01mm

15.50 15.51… 15.99 16.00

51

EP-16A

0.01mm

16.00 16.01… 16.49 16.50

51

EP-16B

0.01mm

16.50 16.51… 16.99 17.00

51

EP-17A

0.01mm

17.00 17.01… 17.49 17.50

51

EP-17B

0.01mm

17.50 17.51… 17.99 18.00

51

EP-18A

0.01mm

18.00 18.01… 18.49 18.50

51

EP-18B

0.01mm

18.50 18.51… 18.99 19.00

51

EP-19A

0.01mm

19.00 19.01… 19.49 19.50

51

EP-19B

0.01mm

19.50 19.51… 19.99 20.00

51

The nominal sizes are indicated on the plastic case for gauges up to 0.99 mm; the nominal sizes on the pin gauges, as well gauges in sizes 1.00 mm and larger, are laser-engraved.

Real Images

 

 

 

 

 Pin gauge bộ EP-1A Eisen

Giá: 4,290,000 đ

Bộ Pin gauge EP-19B Eisen

Giá: 15,190,000 đ

Bộ Pin gauge EP-19A Eisen

Giá: 15,190,000 đ

Bộ Pin gauge EP-18B Eisen

Giá: 15,190,000 đ

Bộ Pin gauge EP-18A Eisen

Giá: 15,190,000 đ

Bộ Pin gauge Ep-17B Eisen

Giá: 15,190,000 đ

Bộ Pin gauge EP-17A Eisen

Giá: 15,190,000 đ

Bộ Pin gauge EP-16B Eisen

Giá: 11,950,000 đ

Bộ Pin gauge Ep-16A Eisen

Giá: 11,950,000 đ

Bộ Pin gauge EP-15B Eisen

Giá: 11,950,000 đ

Bộ Pin gauge EP-15A Eisen

Giá: 11,950,000 đ

Bộ Pin Gauge EP-14B Eisen

Giá: 11,950,000 đ

Bộ Pin gauge Ep-13B Eisen

Giá: 11,950,000 đ

Bộ Pin gauge EP-13A Eisen

Giá: 11,950,000 đ

Bộ Pin gauge EP-12B Eisen

Giá: 9,195,000 đ

Bộ Pin gauge EP-12A Eisen

Giá: 9,195,000 đ

151 sản phẩm