Chuyên nghiệp & tận tâm

Dưỡng kiểm ren dạng trụ  M7P1.0 GPIP II JPG
Click vào hình lớn để xem ảnh phóng to

Dưỡng kiểm ren dạng trụ M7P1.0 GPIP II JPG

Giá:( 2016-11-11 ) 1,825,000 đ   (Chính sách giá)
Thời gian giao hàng: Có sẵn
Trọng lượng: 0 kg
Địa điểm giao hàng: Tại kho bên mua    (Chính sách giao hàng)
Bảo hành: Liên hệ    (Chính sách bảo hành)

Tel: 08.22.640.640 (Bộ phận kinh doanh Thiết Bị Đo Lường)

Email/skype: doluong@thegioicongnghiep.com - Hotline: 0938.762.061 (Miền Nam)

Email/skype: doluong01@thegioicongnghiep.com - Hotline: 0938.764.061 (Miền Bắc)

Tên sản phẩm: Dưỡng kiểm ren dạng trụ
Model: M7P1.0 GPIP II
Thương hiệu: JPG

DƯỠNG KIỂM REN DẠNG TRỤ

MODEL: M7P1.0 GPIPII

THƯƠNG HIỆU: JPG

 

Thông số kỹ thuật

JIS ( CLASS 2)

ISO ( CLASS 2)

SIZE

Thread Plug Gauge

Thread Ring Gauge

SIZE

Thread Plug Gauge

Thread Ring Gauge

Imspection/Work

Imspection/Work

M1.4P0.3

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M1.4X0.3

GPNP 6H

GRNR 6g

M1.6P0.35

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M1.6X0.35

GPNP 6H

GRNR 6g

M1.7P0.35

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M1.7X0.35

GPNP 6H

GRNR 6g

M1.8P0.35

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M1.8X0.35

GPNP 6H

GRNR 6g

M2P0.4

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M2X0.4

GPNP 6H

GRNR 6g

M2.2P0.45

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M2.2X0.45

GPNP 6H

GRNR 6g

M2.3P0.4

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M2.3X0.4

GPNP 6H

GRNR 6g

M2.5P0.45

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M2.5X0.45

GPNP 6H

GRNR 6g

M2.6P0.45

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M2.6X0.45

GPNP 6H

GRNR 6g

M3P0.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M3X0.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M3P0.6

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M3X0.6

GPNP 6H

GRNR 6g

M3.5P0.6

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M3.5X0.6

GPNP 6H

GRNR 6g

M4P0.7

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M4X0.7

GPNP 6H

GRNR 6g

M4P0.75

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M4X0.75

GPNP 6H

GRNR 6g

M4.5P0.75

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M4.5X0.75

GPNP 6H

GRNR 6g

M5P0.8

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M5X0.8

GPNP 6H

GRNR 6g

M5P0.9

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M5X0.9

GPNP 6H

GRNR 6g

M5.5P0.9

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M5.5X0.9

GPNP 6H

GRNR 6g

M6P1.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M6X1.0

GPNP 6H

GRNR 6g

M7P1.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M7X1.0

GPNP 6H

GRNR 6g

M8P1.25

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M8X1.25

GPNP 6H

GRNR 6g

M9P1.25

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M9X1.25

GPNP 6H

GRNR 6g

M10P1.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M10X1.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M11P1.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M11X1.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M12P1.75

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M12X1.75

GPNP 6H

GRNR 6g

M14P2.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M14X2.0

GPNP 6H

GRNR 6g

M16P2.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M16X2.0

GPNP 6H

GRNR 6g

M18P2.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M18X2.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M20P2.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M20X2.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M22P2.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M22X2.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M24P3.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M24X3.0

GPNP 6H

GRNR 6g

M27P3.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M27X3.0

GPNP 6H

GRNR 6g

M30P3.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M30X3.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M33P3.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M33X3.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M36P4.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M36X4.0

GPNP 6H

GRNR 6g

M39P4.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M39X4.0

GPNP 6H

GRNR 6g

M42P4.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M42X4.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M45P4.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M45X4.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M48P5.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M48X5.0

GPNP 6H

GRNR 6g

M52P5.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M52X5.0

GPNP 6H

GRNR 6g

M52P5.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M52X5.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M60P5.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M60X5.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M64P6.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M64X6.0

GPNP 6H

GRNR 6g

M68P6.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M68X6.0

GPNP 6H

GRNR 6gDưỡng đo ren 188-152 MITUTOYO

Giá: 455,000 đ

464 sản phẩm